Česta pitanjaMarketing alatke

Marketing alatke

  • Kako funkcioniše aplikacija za kreiranje Facebook prodavnice?

    ShopMania Biz Social Cart aplikacija Vam omogućava da kreirate Vašu Facebook prodavnicu na stranicama koje možete da uređujete. ShopMania Biz Social Cart aplikacija se može instalirati samo na Facebook Busi...

  • Čemu služi opcija Resetujte kategorije?

    Resetovanjem kategorija vratićete strukturu kategorija na početni format liste koji prikazuje kategorije na isti način kao u Vašem data fajlu. Kada se jednom izvrši resetovanje kategorija, sve promene u Vašoj struk...