Česta pitanjaMarketingČlanak

Šta je Twitter?

Twitter je aplikacija koja omogućava razmenu kratkih poruka (max 140 karaktera) sa velikim brojem korisnika. Možete ga koristiti za bolju vidljivost Vaše online prodavnice, ili da kreirate lojalnu publiku, koja može biti pretvorena u buduće kupce.

O Twitteru
Česta pitanja

Nalazi se u: Marketing