Česta pitanjaOpšta pitanjaČlanak

Kako da pristupim svom email nalogu?

Da biste pristupili svom email nalogu koji je povezan sa Vašom online prodavnicom treba da odete na http://webmail.shopmania.biz i prijavite se koristeći Vaše korisničko ime i domen Vaše email adrese (e.g. user@example.com gde je korisničko ime definisano kao "user" a domen kao "example.com") i lozinku koju se uneli na stranici "Podešavanja email naloga".

Možete koristi email naloge samo ako je tip Vašeg naloga mail (a ne forward) i ako ste se odlucili za poddomen kao što je ime.shopmania.biz ili ako koristite ShopMania Biz nameservere. Ova opcija je dostupna samo za Premium i VIP naloge.

Nalazi se u: Opšta pitanja