Česta pitanjaDizajnČlanak

Kako mogu da izaberem temu ili šemu boja za moj sajt?

Da biste promenili temu, idite u Dizajn > Izaberite temu i kliknite na temu i šemu boja koju želite da koristite za Vašu prodavnicu. Kliknite na "Sačuvajte kao sadašnju temu", ili na Sačuvajte dugme (pri dnu stranice), kako biste sačuvali selektovanu temu.

Nalazi se u: Dizajn