Česta pitanjaDizajnČlanak

Šta je šema boja?

Šema boja predstavlja glavne boje koje se koriste u verziji određene teme.

Nalazi se u: Dizajn