Česta pitanjaPodešavanja prodavniceČlanak

Mogu li da izaberem bilo koji poddomen za moj sajt?

Da, osim za određene domene koje koriste druge prodavnice i neke domene koje sadrže zabranjene reči.

Ako Vaš domen zloupotrebljava neki patent, žig, poslovnu tajnu, autorska prava ili druga prava vlasništva bilo koje strane, ili ako domen koristi nelegalne, štetne, uvredljive, uznemiravajuće, vulgarne reči ili uvrede pojedncima ili grupama na osnovu polne, starosne, rasne, etničke, verske, seksualne orjentacije ili invalidnost, onda će Vaš poddomen biti deaktiviran ili ćete biti zamoljeni da ga promenite.

Nalazi se u: Podešavanja prodavnice