Česta pitanjaPodešavanja prodavniceČlanak

Da li postoji opcija prikaza cena na zahtev?

Da. Potrebno je da prisupite meniju Podešavanja - odeljak Podešavanja prodavnice da biste mogli da aktivirate "Cena na zahtev" opciju.

Ovo podešavanje Vam dozvoljava da odredite da li je cena prikazana ili ne za svaki proizvod u katalogu.

Nalazi se u: Podešavanja prodavnice