Česta pitanjaDizajnČlanak

Kako da promenim font koji se koristi na sajtu?

Da biste promenili font na vašem sajtu, idite u Dizajn meni - Podešavanja dizajna. U odeljku Opšta podešavanjamožete promeniti i vrstu i veličinu fonta.

Nalazi se u: Dizajn