Česta pitanjaPodešavanja naplateČlanak

Kako mogu da aktiviram Google Checkout način plaćanja?

Da biste aktivirali Google CheckOut način plaćanja, idite u Meni Podešavanja - Podešavanja Plaćanja, označite ovu opciju. Onda je potrebno da unesete Vaš Google merchant ID i Vaš Google merchant key.

Obrada Vaših naloga sa Google CheckOut-om zahteva da definišete URL koji će koristiti Google da Vas obavesti o novim nalozima i promenama u statusu naloga. Prijavljivanje na Vaš Merchant Center nalog, kliknite na Podešavanja tab i onda kliknite na Interacija link u levom meniju. Unesite Notification Callback URL pod 'API callback URL i uverite se da ste označili 'Notification as XML' opciju u 'Callback contents' sekciji.

Nalazi se u: Podešavanja naplate, Porudžbine i plaćanja