Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Koji format treba da ima uvozni fajl proizvoda?

Fajl za uvoz proizvoda može biti CSV, Excel, XML ili Tekst fajl i treba da sadrži najmanje naziv proizvoda i cenu.

Preporučujemo da dodelite svakom proizvodu jedinstveni identifikator koji može biti ID proizvoda ili SKU koji se ne menja u toku vremena. Da biste automatski ažurirali proizvode (cene, slike itd.) treba samo da uradite novi uvoz, zato što će sistem upariti Vaš katalog proizvoda sa onim u fajlu za uvoz koristeći jedinstveni identifikator dodeljen svakom proizvodu.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga