Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Uvezao sam proizvode, ali fotografije se ne vide na sajtu. Zašto?

Uvoz slika može trajati do 2 sata. Preporučujemo da proverite da li su URL u fajlu za uvoz tačne.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga