Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da dodam još proizvoda na prvu stranu?

Idite na Katalog Proizvoda - Lista proizvoda i označite proizvode koje želite da budu prikazani na prvoj strani, i onda izaberite opciju "Prikažite na početnoj stranici" koja se nalazi pri dnu strane. Opcije za prikazivanje možete izabrati i zasebno za svaki proizvod na stranici za izmene (edit page).

Da bi izmene bile vidljive na sajtu, izaberite opciju "Proizvodi označeni za prikazivanje na početnoj stranici" koja se nalazi u odeljku Podešavanja početne strane u Podešavanja meniu - Podešavanja kataloga.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga