Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da dodam oznaku "Novo" pored nedavno dodatih proizvoda?

Uđite u Podešavanja - Podešavanja kataloga. U odeljku Podešavanja displeja, izaberite opciju Prikaži nedavno dodate proizvode kao "Novo". Oznaka "Novo" može stajati od 1 do 6 nedelja.

Da biste dodali oznaku "Novo" samo za određene proizvode, idite u Katalog proizvoda meni - Lista proizvoda i pristupite stranici za izmenu proizvoda. Označite opciju Prikažite kao "Novo", koja se nalazi pri dnu stranice u za Izmenu proizvoda.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga