Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Mogu li dodati više verzija istog proizvoda?

Da biste dodali više verzija istog proizvoda, prvo morate da definišete atribute koji će napraviti razliku između njih (boja, veličina, itd.)

Idite u Katalog proizvoda meni - Menadžment karakteristika kako biste dodali specifične detalje. Na stranici za izmene svakog proizvoda, u sekciji Opcije proizvoda treba da izaberete karakteristike koje želite da dodelite proizvodu. Opcija za dodatne troškove Vam omogućava da odredite različite cene u zavisnosti od verzije proizvoda.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga