Česta pitanjaPodešavanja kategorijaČlanak

Kako mogu da promenim naziv kategorije?

Da biste promenili naziv kategorije, idite u Katalog proizvoda meni - Menadžment Kategorija i kliknite na ikonu za izmenu lociranu u koloni sa opcijama, pored kategorije koju želite da izmenite.

Nalazi se u: Podešavanja kategorija