Česta pitanjaPodešavanja kategorijaČlanak

Kako da obrišem kategoriju?

Da biste izbrisalil kategoriju, treba da idete na Katalog proizvoda meni - Menadžment kategorija kliknite na dugme "Još opcija" koje se nalazi pored svake kategorjie.

Pažnja: Ako obrišete glavnu kategoriju, možete pomeriti sve njene podkategorije u neku drugu kategoriju ili ih možete pretvoriti u zasebne kategorije.

U slučaju da kategorija nema podkategorija, ali sadrži proizvode možete izabrati da obrišete ove proizvode ili da ih pomerite u neku drugu kategoriju ili podkategoriju.

Nalazi se u: Podešavanja kategorija