Česta pitanjaPodešavanja kategorijaČlanak

U slučaju da izbrišem glavnu kategoriju, da li mogu zadržati njene podkategorije?

Da, možete to uraditi. Možete izabrati opciju da pomerite svaku podkategoriju sa njene strane za izmene pre brisanja glavne kategorije ili možete pomeriti sve podkategorije odjednom nakon brisanja kategorije. Da biste otišli na stranu za izmene podkategorije, kliknite na dugme Izmenite koje se nalazi pored nje.
Ako izaberete da izbrišete kategoriju, imaćete pitanje da li želite da izbrišete sve njene podkategorije ili da ih pomerite u neku drugu kategoriju.

Pažnja: Ako ne postoji druga glavna kategorija, moraćete da je kreirate koristeći stranu Menadžment kategorija pre procesa brisanja.

Nalazi se u: Podešavanja kategorija