Česta pitanjaMoj nalogČlanak

Kako da promenim email adresu svog ShopMania Biz naloga?

Da biste promenili email adresu Vašeg ShopMania Biz naloga, pristupite stranici Informacije o nalogu koja se nalazi u Moj nalog na dnu Vašeg Kontrolnog panela. Tu ćete moći da ubacite novu email adresu za Vaš nalog.

Ako je stara email adresa podešena kao alias za jednu ili više email adresa, možete nastaviti da je koristite kao alias ili je možete zameniti novom adresom - biće traženo da izaberete jednu od ove dve opcije u toku procesa. Kada izmenite adresu biće potrebno da potvrdite novu adresu.

Nalazi se u: Moj nalog