Česta pitanjaModeli pretplateČlanak

Šta će se desiti sa mojim trenutnim modelom ako ga unapredim u VIP/Premium? Šta ako nastavim sa istim modelom?

Ukoliko prodavnica želi da unapredi svoj model u Premium / VIP potrebno je uraditi sledeće:

Unapredite Vaš trenutni probni model u Basic / Premium / VIP:
Ukoliko ga unapredite u Basic / Premium / VIP i Vaš trenutni model je Probni, prodavnica će odmah biti opterećena troškovima unapređenja i novi model će biti aktiviran odmah. Preostali period Probnog modula će biti BESPLATAN bonus za unapređenje.

Unapređenje u Premium / VIP dok je Vaš trenutni model Basic / Premium, pod sledećim uslovima se primenjuje:
1. Ukoliko je preostali period Vašeg sadašnjeg modela kraći od zahtevanog, prodavnici će odmah biti naplaćeni troškovi unapređenja, i VIP model stratuje odmah. Preostali period sadašnjeg modela ćete dobiti kao BESPLATAN bonus za unapređenje.
2. Ukoliko je preostali period Vašeg sadašnjeg modela duži od zahtevanog, prodavnici će odmah biti naplaćeni troškovi unapređenja, i VIPmodel će stratovati na dan isteka Vašeg sadašnjeg modela.

Prelazak na Premium / Basic ako je Vaš sadašnji model VIP / Premium:
Ukoliko prelazite na niži model od sadašnjeg VIP / Premium, prodavnici će biti naplaćen iznos za izabrani model i novi model će stratovati na dan isteka Vašeg sadašnjeg modela.

Zadržite isti model kao Vaš sadašnji :
Ukoliko je Vaš trenutni model Basic / Premium / VIP i zadržali ste isti model, prodavnici će biti naplaćeni iznos za izabrani model i novi model će stratovati na dan isteka Vašeg sadašnjeg modela.

Nalazi se u: Modeli pretplate