Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da sortiram i rasporedim kategorije proizvoda?

Idite u meni Podešavanja - Podešavanja kataloga. Tu možete raspoređivati kategorije po:

- Vašoj želji: u Katalog proizvoda meniju, možete pojedinačno odrediti poziciju svake kategorije;
- Abecednim redom

Nalazi se u: Podešavanja kataloga