Česta pitanjaPorezi i isporukaČlanak

Da li se PDV automatski primenjuje na sve proizvode?

PDV je opcioni kada dodajete proizvode automatski ili ručno. Ukoliko su cene konačne možete izabrati da ne primenjujete nikakav porez.

Nalazi se u: Porezi i isporuka