Česta pitanjaDizajnČlanak

Kako da promenim broj proizvoda prikazanih po liniji ili po stranici?

Idite u meni Dizajn - Podešavanja dizajna u odeljak Opšta podešavanja gde možete postaviti između 1 i 4 proizvoda po liniji, i 12 i 96 proizvoda po stranici.

Nalazi se u: Dizajn