Česta pitanjaDizajnČlanak

Kako da promenim redosled elemenata u meniu?

Da biste promenili redosled elemenata u meniu, idite u odeljak Dizajn - Menadžer menia i koristite opcije prevlačenja i spuštanja kako biste rasporedili elemente.

Nalazi se u: Dizajn