Česta pitanjaMarketingČlanak

Kako da promenim naziv prodavnice?

Idite u meni Marketing - Marketing i SEO podešavanja i u polju za naziv prodavnice možete promeniti naziv Vaše prodavnice. Ukoliko ne popunite ovo polje, umesto toga će biti korišćen naziv domena ili poddomena.

Nalazi se u: Marketing