Česta pitanjaMarketingČlanak

Dodao/la sam Google Webmaster Tools meta-tagove potvrđivanja, ali mi je rečeno da je proces potvrđivanja neuspešan. Zašto se ovo dešava?

Proces potvrđivanja može potrajati do nekoliko minuta. Možda ćete želeti da proverite da li su meta-tagovi koje ste dodali tačni.

Nalazi se u: Marketing