Česta pitanjaMarketingČlanak

Povezao sam svoj sajt sa pogrešnim Google Analytics profilom. Da li mogu da izbrišem trenutnu konekciju?

Pristupite Marketing - Google Analytics integracija, da biste izbrisali sadašnje povezivanje.
Ukoliko želite da kreirate novo povezivanje, prvo je potrebno da dobijete novi kod autorizacije i zatim izaberete profil koji želite da povežete sa Vašim sajtom.

Nalazi se u: Marketing