Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da promenim redosled prikazivanja kategorija proizvoda?

Da biste promenili redosled prikazivanja kategorija na Vašem sajtu, idite u Katalog proizvoda - Menadžment kategorija i kliknite na ikonu za izmenu pored svake kategorije. Padajući meni za Pozicioniranje dozvoljava Vam da postavite nov način prikazivanja pozicije za svaku kategoriju.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga