Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da sakrijem kategoriju koja ne sadrži proizvode?

Da biste sakrili kategoriju na Vašem sajtu, potrebno je da je deaktivirate. Da biste to uradili, idite u Katalog proizvoda - Menadžment kategorija, kliknite na ikonu Više opcija pored svake kategorije i izaberite opciju Deaktivirajte. Takođe možete promeniti status vidljivosti kategorije kliktanjem na ikonu Izmenite. Molimo imajte na umu da onemogućavanjem kategorije takođe onemogućavate i njene podkategorije.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga