Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da dodam novu karakteristiku za proizvod?

Da biste dodali karakteristiku, idite u Katalog proizvoda - Menadžment specifikacija. U gornjem delu strane, naći ćete opciju Dodajte karakteristiku.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga