Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da izbrišem karakteristiku proizvoda?

Idite u Katalog proizvoda - Menadžment karakteristika gde ćete videti listu svih karakteristika koje su dodate. U koloni Opcije koja se nalazi pored svake karakteristike ćete pronaći ikonicu Izbrišite.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga