Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da promenim/dodam vrednosti za karakteristiku proizvoda?

Da biste izmenili ili izbrisali vrednosti neke karakteristike, idite u Katalog proizvoda - Menadžment karakteristika i kliknite na ikonicu Izmenite u koloni Opcije.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga