Česta pitanjaKlijentiČlanak

Kako da se izvede automatska integracija izvezenih podataka sa drugom aplikacijom?

Molimo koristite API izvoza dostupnog na Klijenti - Izvoz klijenata.

Nalazi se u: Klijenti