Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Šta je SKU kod i kako se koristi?

SKU (stock-keeping unit) je jedinstveni identifikator koji pojednostavljuje manedžment proizvoda i zaliha. Može da se koristi za identifikovanje verzija proizvoda, proizvodnih linija i skupova ili usluga. SKU se često odnosi na različite verzije istog proizvoda.
Na primer, za majicu, SKU 12345-WHT-XL će značiti da je WHT boja i XL veličina majice.

Da biste automatski ažurirali proizvode (cene, slike i druge promenljive), preporučujemo da koristite SKU, zato što će sistem spariti proizvode iz Vašeg kataloga sa onima iz učitanog fajla koristeći jedinstveni identifikator za svaki proizvod.

Za više informacija vezanih za SKU, možete posetiti stranicu.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga