Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Da li se zalihe automatski ažuriraju kada je porudžbina izvršena ili da se menjaju ručno?

Proizvodi se automatski oduzimaju sa zaliha svaki put kada je porudžbina određenog proizvoda izvršena. Ukoliko odlučite da otkažete porudžbinu, imaćete opciju da dodate proizvode nazad na stanje.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga