Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da dozvolim korisnicima da objavljuju komentare na mom sajtu?

Pristupite odeljku Podešavanja - Aplikacije i instalirajte jednu od dostupnih aplikacija za komentare: Facebook Komentari ili aplikaciju koja je razvijena od strane ShopMania BIZ. Aplikacije takođe mogu da rade simultano, ukoliko želite da instalirate obe.
Sistem komentara je dostupan samo za Premium i VIP modele pretplate.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga