Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako da filtriram komentare?

Komentari mogu da se filtriraju u odeljku Podešavanja kataloga - Podešavanja komentara, na osnovu sledećih kriterijuma: naziv proizvoda, ime klijenat ili vidljivost (aktivno/neaktivno).

Nalazi se u: Podešavanja kataloga