Česta pitanjaKlijentiČlanak

Kako mogu da pronađem konkretnog klijenta iz liste klijenata?

Idite u odeljak Klijenti - Lista klijenata, gde možete pretraživati na osnovu kriterijuma: tip klijenta (firma ili fizičko lice), grad, ID klijenta ili ime. Takođe imate opciju da listu klijenata prikažete po abecednom redu.

Nalazi se u: Klijenti