Česta pitanjaStatistika i izveštajiČlanak

Kom tipu statistike prodavnice ja imam pristup?

Pristupite meniu Izveštaji. Tamo ćete pronaći nekoliko odeljaka, svaki je posvećen određenom tipu statistike: katalog proizvoda, pretrage na Vašem sajtu, posetioci i takođe možete pronaći statistiku sa Google Analitytics-a i Google Webmaster Tools-a (ukoliko ste izvršili integraciju sa ovim aplikacijama).

Nalazi se u: Statistika i izveštaji