Česta pitanjaPorezi i isporukaČlanak

Šta znači osnovni porez?

Sistem dozvoljava dodatne ili posebne poreze, ali samo jedan može biti postavljen kao osnovni. Kada dodate proizvod sa stranice Katalog proizvoda - Dodajte novi proizvod, osnovni porez će automatski biti izabran sa liste Porez je uključen. Ukoliko ne želite da primenite osnovni porez za određene proizvode, možete izabrati drugi porez iz padajućeg menia Porez je uključen ili možete izabrati opciju Porezi nisu primenjeni.

Nalazi se u: Porezi i isporuka