Česta pitanjaDizajnČlanak

Kako da se vratim na prethodnu CSS verziju?

Svaki put kada promenite nešto ili ažurirate CSS korišćenjem dizajn editora, sistem će automatski sačuvati promene kao zasebne verzije. Na ovaj način imate stalni pristup svim pređašnjim izmenama i možete vratiti bilo koju verziju bilo kada to poželite. Takođe možete i vratiti osnovnu verziju CSS-a za dizajn Vaše prodavnice, koji će aktivirati početnu CSS dostupnu verziju pre napravljenih izmena.

Možete dodeliti naziv svakoj CSS verziji na osnovu Vaših preferencija, unošenjem željenog naziva u polje Unesite naziv verzije.

Na stranici Dizajn editor možete pronaći listu svih sačuvanih CSS verzija.

Nalazi se u: Dizajn