Česta pitanjaPodešavanja prodavniceČlanak

Kako funkcioniše Fajl menadžer i kako se učitava fajl?

Fajl menadžer vam omogućava da učitate dokumenta na server i da ih organizujete u foldere. Možete učitati fajlove sa jednom od sledećih ekstenzija: gif, jpg, png, bmp, swf, dcr, mov, qt, ram, rm, avi, mpg, mpeg, asf, flv, pdf, doc, docx, xls, ppt, txt, htm, html, css, js i koji nisu veći od 10 Mb.

Da biste učitali fajl na server, pristupite Fajl menadžeru iz menija Sadržaj - Fajl menadžer, kliknite na Učitajte fajlove iz menija, selektujte fajl sa vašeg računara i kliknite na dugme Open. Možete organizovati fajlove, kreiranjem foldera, koje možete i kopirati, brisati, menjati naziv. Takođe možete pomerati fajl u drugi folder. Sve ove akcije možete uraditi klikom na odgovarajuću ikonu lociranu u meni bar-u.

Fajl menadžer vam takođe omogućava da gledate fajlove, klikom na dugme Pregled ili duplim klikom na fajl.

Možete saznati sve tehničke detalje dokumenta: selektujte fajl i kliknite Info dugme. Moći ćete da vidite veličinu fajla, datum kada je učitan i URL kojim se može pristupiti fajlu. Ovaj URL se može koristiti ako želite da dodate link ka fajlu u nekom tekstu, ili kada želite da uključite sliku u neki od izmenjivih oblasti vašeg vebsajta.

Kada je učitan na server, fajle se može i preuzeti. Kroz Fajl Menadžer izaberite fajl i kliknite na dugme Preuzmi iz menija.

Nalazi se u: Podešavanja prodavnice