Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako mogu da izmenim veličinu tumbnaila slika prikazanih u listi proizvoda?

Thumbnail slika proizvoda na listing stranicama se može podesiti na neku predefinisanu veličinu, iz menija Podešavanja - Podešavanja kataloga. Moguće veličine su 160x160 px, 190x190 px, 220x220 px, 250x250 px, 275x275 px.

Ukoliko želite da promenite thumbnail veličinu svih slika, mora da pokrenete proces proomene veličine, tako što ćete označiti tu opciju na stranici Podešavanja Kataloga.
Proces promene veličine thumbnail slika se može pokrenuti samo jedanput u toku 24 časa.

Ukoliko ne pokrenete proces promene veličine thumbnail slika, vaša nova podešavanja će se primeniti samo na slike koje su učitane nakon promena podešavanja.

Važno: Molimo vas da obratite pažnju, da promena veličine thumbnail slika utiče na način prikazivanja stranica sa listom proizvoda.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga