Česta pitanjaKlijentiČlanak

Šta su grupe klijenata i kako se to koristi?

Grupe kupaca vam mogu pomoći da organizujete svoje klijente u nekoliko kategorija. Možete podesiti procentualni popust za svaku grupu klijenata koji će se primeniti na sve cene na sajtu i koji će biti dostupan samo klijentima koji su dodeljeni u tu grupu.

Sistem vam dozvoljava da definišete jednu od sledećih tipove grupa kupaca:

- statične grupe kupaca ; - dinamičke grupe kupaca .

Pažnja! Za jednu prodavnicu, grupe mogu imati samo jedan tip. Ukoliko želite da promenite tip grupa, na primer da umesto statičke, kreirate dinamičke grupe, prvo što je potrebno da uradite, jeste da obrišete postojeće statičke grupe.

Možete kreirati grupe pristupanjem meniju Klijenti/ Grupe klijenata. Za statičke grupe, klijenti mora da budu dodeljeni u grupu ručno. Dodela klijenata u statičku grupu se može obaviti jedan po jedan sa stranice klijenata, ili korišćenjem višetruke selekcije iz liste Klijenti / Lista klijenata i dodeljivanjem u grupu klijenata, korišćenjem Više Opcija dugmeta.

Za dinamičke grupe, klijenti će biti automatski dodati u grupu i popust će biti primenjen na osnovu kumulativne vrednosti svih porudžbina od strane tog kupca. Možete podesiti više različitih procentualnih popusta u zavisnosti od opsega ukupnih porudžbina kupca. Možete definisati ove opsege i povezati ih sa vrednostima popusta kada kreirate dinamičku grupu. Samo klijenti koji imaju nalog na vašoj prodavnici mogu biti dodati u grupu. Cene sa popustom će biti dostupne samo nakon što se klijenti loguju na svoj nalog u vašoj prodavnici. Klijenti koji su koristili sistem Brze Porudžbine, bez kreiranja naloga, ne mogu biti dodeljeni u grupu.

Nalazi se u: Klijenti