Česta pitanjaMoj nalogČlanak

Kako funkcioniše Administrator Menadžment sistem?

ShopMania BIZ sajt može imati 2 tipa administratora:

Superadmin je jedini korisnik koji ima pun pristup kontrolnom panelu i čija podešavanja ne može izmeniti admin.

Možete kreirati više od jednom administratora, sa različitim privilegijama sekcijama kontrolnog panela. Za određene sekcije, možete dodeliti View ili Edit prava. Permisije koje se mogu dodeliti administratoru su:
Možete pristupiti ovoj sekciji putem Podešavanja naloga / Administrator menadžment menu.

Nalazi se u: Moj nalog