Česta pitanjaPodešavanja katalogaČlanak

Kako mogu koristiti "Custom" polja?

Custom polja omogućavaju da asocirate neke dodatne informacije sa proizvodima ili kategorijama i mogu se dodatno koristiti za izmene koda šablona (template code) ili vam mogu pomoći da bolje organizujete svoj katalog proizvoda.

Custom polja mogu biti različitih tipova, zavisno od tipa sadržaja:

Tekstt polje primer:
Tabela: Proizvodi
Npr. Naziv polja: Boja_proizv
Npr. Labela polja: Boja proizvoda
Tip polja: tekst

List polje primer:
Tabela: Proizvodi
Npr. Naziv polja: Vel_proizv
Npr. Labela polja: Veličina proizvoda
Tip polja: list (moguće vrednosti S, M, L, XL)

Fajl polje primer:
Tabela: Proizvodi
Npr. Naziv polja: Proizv_spec
Npr. Labela polja: Tehničke specifikacije
Tip polja: fajl

Slika polje primer:
Tabela: Kategorije
Npr. Naziv polja: cat_img
Npr. Labela polja: Slika kategorije
Tip polja: slika

Možete koristiti Custom polja pristupanjem Katalog proizvoda / Custom polja meniju, nakon što je aplikacija prethodno istalirana u meniju Podešavanja / Aplikacije.

Važno! Ukoliko obrišete Custom polje, informacije koje su bile sačuvane u custom polju će takođe biti obrisane, za sve proizvode i kategorije sa kojima je obrisano polje bilo asocirano.
Nakon što se aplikacija deinstalira u Podešavanja/Aplikacije meniju, custom polja koja su dodata i informacije sačuvane u njima neće biti dostupne.

Nalazi se u: Podešavanja kataloga