Česta pitanjaPodešavanja kategorijaČlanak

Kako mogu kategoriju promeniti u podkategoriju i obrnuto?

Možete upravljati kategorijama proizvoda vaše prodavnice pristupanjem Katalog proizvoda / Menadžment kategorija meniju.

Da biste promenili tip kategorije ili podkategorije, kliknite na Izmeni dugme locijanu u koloni Opcije , pored kategorije koju želite da izmenite. Polje Tip kategorije omogućava da pretvorite kategoriju u podkategoriju i obrnuto.

Ukoliko kategorija koju želite da modifikujete sadrži i podkategorije, one prvo mora da se pomere ručno pod druge glavne kategorije, ili možete izabrati da automatski pomerite sve podkategorije pod neku drugu kategoriju.

Nalazi se u: Podešavanja kategorija