Česta pitanjaPodešavanja kategorijaČlanak

Kako se može obrisati kategorija proizvoda?

Da biste obrisali kategoriju, mora da pristupite meniju Katalog Proizvoda / Menadžment kategorija i da izaberete Više opcija dugme koje se nalazi u koloni Opcije pored svake kategorije. Takođe možete izabrati jednu ili više kategorija koristeći više selekcionih checkbox-a koji se nalaze odmah pored svake kategorije. Nakon toga kliknite na Delete dugme.

Pažnja! Ukoliko obrišete kategoriju koja sadrži podkategoriju, u toku procesa brisanja, imate mogućnost da pomerite sve podkategorije koje pripadaju kategoriji koja se briše u neku drugu kategoriju, ili da podkategorije pretvorite u kategorije. Ukoliko kategorija sadrži samo proizvode i nema podkategorije, možete odabrati ili da obrišete ove proizvode, ili da ih premestite u drugu kategoriju, ili podkategoriju.

Ukoliko ste obrisali kategoriju greškom, možete je povratiti u roku od 72 časa od trenutka brisanja, korišćenjem linka za povraćaj prikazanog u listi kategorija kontrolnog panela. Ova opcija ne garantuje povraćaj svih obrisanih podataka i ne može garantovati integritet povraćenih podataka. Administrator prodavnice jedini ima odgovornost za proces povraćaja podataka.

Preporučujemo da obratite posebnu pažnju, kada brišete podatke, jer u zavisnosti koje ste opcije izabrali, proizvodi asocirani sa kategorijama koje želite da obrišete, takođe mogu biti obrisani. U ovom slučaju, povraćaj proizvoda može dovesti do toga da proizvodi nemaju validnu kategoriju (ukoliko kategorija nije povraćena).

Nalazi se u: Podešavanja kategorija