Česta pitanjaDizajnČlanak

Koje su mogućnosti prikazivanja banera na sajtu?

Tipovi banera koji se mogu dodati na sajt kao i moguće metode ubacivanja su sledeće:


Baneri mogu biti prikazani na sajtu, na sledećim pozicijama:

Da biste dodali baner na sajt, idite u meni Dizajn/ Menadžment Banera i kliknite na Dodajte baner dugme. Možete izabrati željeni tip banera i poziciju na sajtu.

Pažnja! Ukoliko je aktivan baner već dodeljen na selektovanu poziciju, stari baner će biti automatski onemogućen, kada postavljate novi baner sa istom konfiguracijom.

Promena vidljivosti banera na sajtu se može uraditi direktno u meniju Dizajn/ Menadžment banera, biranjem jedne od opcija Vidljivost, koja je dostupa za svaki baner.

Nalazi se u: Dizajn