Česta pitanjaOpšta pitanjaČlanak

Šta su Aplikacije i kako funkcionišu?

Sekcija Aplikacije uključuje seriju dodatnih modula, dizajniranih da prošire ključne funkcionalnosti dostupne u kontrolnom panelu vaše prodavnice.

Instaliranje aplikacija je opciono, u zavisnosti od podešavanja koje želite da aktivirate u vašoj prodavnici. Ova sekcija uključuje aplikacije razvijene od strane ShopMania BIZ, kao i aplikacije razvijene od strane naših partnera.

Aplikacije su podeljene u nekoliko kategorija, kao što su: aplikacije za Katalog proizvoda, Marketing aplikacije, Fakturisanje, Naplata, dizajnerske aplikacije itd.

Da biste instalirali aplikaciju, pristupite Podešavanja/ Aplikacije meniju, postavite kursor miša preko željene aplikacije, kliknite na Instalirajte aplikaciju dugme i pratite navedene korake. Kada instalirate aplikaciju koja se bazira na integraciji sa eksternim servisima, biće potrebno da popunite određene identifikacione podatke, koje ćete dobiti od strane servisa koje želite da aktivirate instaliranjem izabrane aplikacije.

Instaliranjem određenih aplikacije (na primer aplikacije za Fakturisanje) rezultiraće u aktivaciji dodatnih opcija, kojima se može pristupiti putem glavnom menija u kontrolnom panelu.

Da biste promenili podešavanja prodavnice, nakon instaliranja, idite na Podešavanja / Aplikacije meni, pomerite miš preko aplikacije, pristupite meniju podešavanja i nakon toga opciji Izmenite. U zavisnosti od tipa, neke aplikacije moguće da nemaju dodatna podešavanja.

Da biste deinstalirali aplikaciju , idite na Podešavanja / Aplikacije meni, pomerite miš preko aplikacije, pristupite meniju podešavanja i nakon toga opciji Deinstalirajte.
Važno! Nakon deinstalacije aplikacije, u zavisnosti od tipa aplikacije, sadržaj koje je bio povezan sa aplikacijuom neće biti dostupan.

Aplikacijam se može pristupiti putem Podešavanja / Aplikacije menija.

Nalazi se u: Opšta pitanja