Česta pitanjaPorudžbine i plaćanjaČlanak

Šta znače različiti statusi porudžbine?

Postoje dva osnovna tipa statusa porudžbine:

- Status isporuke, koji predstavlja status procesa isporuke porudžbine;
- Status uplate, koji predstavlja status uplate koja je povezana sa određenom porudžbinom.

Svaka porudžbina je povezana sa određenim statusom isporuke i statusom uplate. Ovo su statusi koji su dostupni u sistemu:


1. Status Isporuke

Porudžbina na čekanju - Svaka nova porudžbina će dobiti status isporuka na čekanju. Ovaj status znači da je potreban dodatni unos od strane administratora prodavnice, da bi se porudžbina obradila ili otkazala.

Procesiranje porudžbine - Ovaj status znači da se porudžbina trenutno priprema, tako da se može isporučiti.

Porudžbina se isporučuje - Ovaj status znači da je porudžbina poslata iz skladišta prodavnice i da je trenutno u procesu isporuke.

Porudžbina je isporučena (primljena) - Porudžbina se može označiti kao Isporučena (primljena) nakon potvrde od kurirske slube da je porudžbina isporučena i primljena od strane kupca.

Porudžbina je vraćena - Porudžbina je označena kao vraćena, ukoliko je kupac odbio porudžbinu i ukoliko se porudžbina vratila u prodavnicu.


2. Status uplate

Nepotpuna transakcija - Ovaj status uplate se odnosi na online uplate i znači da kupac još uvek nije finalizovao proces online uplate.

Uplata na čekanju - ovaj status se odnosi i na online i offline uplate. U slučaju online uplata, to znači da transakcija nije još uvek rasknjižena i da je potrebno vreme da se rasknjiži. Za offline uplate, status na čekanju znači da će se uplata realizovati u nekom narednom vremenskom periodu.

Porudžbina je kompletirana - ovaj status se odnosi i na online i offline uplate. U oba slučaja, status znači da je uplata kompletirana i da je novac primljen od strane prodavnice ili će biti uskoro primljen.

Uplata je neuspela - ovaj status se odnosi samo na online uplate. Online uplata može dobiti status neuspele ukoliko su postojali određeni problemi tokom procesa plaćanja i ukoliko servis za plaćanje nije bio u mogućnosti da obradi uplatu.

Uplata je otkazana - ovaj status se odnosi i na online i offline uplate. Kada je porudžbina otkazana korišćenjem dugmeta Otkaži porudžbinu, tada status uplate takođe postaje Otkazana.

Nepotpuna transakcija (odbio je sistem) - ovaj status se odnosi na online uplate. Ukoliko je inicijalni status transakcije nekompletirana, tada transakcija automarski bude otkazana od strane sistema nakon određenog vremena, ukoliko transakcija nije finalizovana od strane kupca.

Uplata je refundirana - ovaj status se odnosi i na online i offline uplate. Uplata može biti oznaćena kao refundirana ukoliko je prodavnica vratila novac na osnovu određene porudžbine.Obratite pažnju da se porudžbina smatra obrađenom i biće prikazana u sekciji Obrađene Porudžbine kada status Isporuke bude postavljen na Porudžbina isporučena(primljena) i status uplate bude Uplata kompletirana.

Za detalje vezane za tok statusa porudžbine, pogledajte grafikon ispod. Obratite pažnju da mogu postojati razlike u toku statusa, u zavisnosti od tipa uplate - online ili offline, molimo vas izaberite željeni tip prvo.

Checkout

Status isporuke: Porudžbina na čekanju

Status isporuke: Procesiranje porudžbine

Status isporuke: Porudžbina se isporučuje

Status isporuke: Porudžbina je isporučena (primljena)
Status uplate: Porudžbina je kompletirana

Status uplate: Uplata je otkazana

Status isporuke: Porudžbina je vraćena
Status uplate: Uplata je otkazana

Status isporuke: Porudžbina je vraćena
Status uplate: Uplata je refundirana

Checkout

Status uplate: Nepotpuna transakcija

Status uplate: Porudžbina je kompletirana

Status isporuke: Porudžbina na čekanju

Status isporuke: Procesiranje porudžbine

Status isporuke: Porudžbina se isporučuje

Status isporuke: Porudžbina je isporučena (primljena)

Status uplate: Nepotpuna transakcija (odbio je sistem)

Status uplate: Uplata je refundirana

Status isporuke: Porudžbina je vraćena
Status uplate: Uplata je refundirana

Status isporuke: Porudžbina je vraćena
Status uplate: Uplata je refundirana


Dodatni prilagođeni statusi, mogu se definisati od strane administratora prodavnice. Molimo vas pogledajte temu Dodatni statusi za više informacija u vezi sa ovom temom.

Nalazi se u: Porudžbine i plaćanja